Viewpoint Manufacturing, LLC

Thông tin về Viewpoint Manufacturing, LLC ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá thành hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Tồn kho
Quản lý kho và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán phân tích và tài chính
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
Sản xuất
Lệnh Sản xuất & Hoá đơn Nguyên vật liệu
Marketing qua Email
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Bảng chấm công
Kiểm soát thời gian làm việc của nhân viên
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Nghỉ phép
Phân bổ ngày nghỉ có trả lương và thực hiện theo yêu cầu nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
Data Recycle
Find old records and archive/delete them
Kiến thức
Tập trung, quản lý, chia sẻ và phát triển thư viện kiến thức của bạn
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Chữ ký
Gửi tài liệu để ký trực tuyến và xử lý các bản sao
Chất lượng
Kiểm soát chất lượng sản phẩm của bạn
eLearning
Quản lý và đăng nền tảng eLearning
Kế hoạch
Quản lý lịch làm việc của nhân viên
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Liên hệ
Tập trung sổ địa chỉ của bạn
Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM)
Quản lý các trình tự thay đổi kỹ thuật theo sản phẩm, hóa đơn nguyên vật liệu
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên
Đánh giá
Đánh giá nhân viên của bạn
Đội xe
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Tự động hóa marketing
Tạo các chiến dịch gửi thư tự động
Cuộc hẹn
Cho phép mọi người đặt cuộc họp trong chương trình làm việc của bạn
Khảo sát
Gửi khảo sát của bạn hoặc chia sẻ chúng trực tiếp.
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng
Chuyên cần
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và CV của nhân viên
Bảng lương
Quản lý hồ sơ bảng lương nhân viên của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng Lao động

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Tài khoản Dữ liệu Demo Chuyển khoản Tự động
Chung - Kế toán
Kế toán Mỹ
1099 Báo cáo
Dễ dàng xuất dữ liệu 1099 để gửi hồ sơ điện tử với bên thứ ba.
Bố cục séc US
In Séc của Mỹ
Báo cáo Tài chính US